Osuusliike Koiton liiketalon rakennustyömaalta 1939

Osuusliike Koiton liiketalon rakennustyömaalta 1939
Osuusliike Koiton liiketalon rakennustyömaalta 1939

Näkymä osuusliike Koiton liiketalon rakennustyömaalta
Kuvanro 11216
Kuvausaika 1939

ylos
Skip to content