Tietolan uusi kansakoulu valmistui 1951

Arkkitehtitoimisto Hytönen & Luukkonen 1940 – luvun lopulla laatimien suunnitelmien
mukaan kesällä 1951 valmistunut tiilirunkoinen, rapattu koulurakennus Tietolan uusi
kansakoulu, muutettiin vuonna 1989 toimistotiloiksi.

Metsä-Tietola jäi tyhjilleen 2009, kun UPM siirsi toimintansa muualle.
Se purettiin loppukesästä 2014.

Kuvanumero 10939b