Työväen rivitaloja

Työväen rivitaloja
Työväen rivitaloja

”Asuntoalueet jakautuvat Mallasveden ns. Ulvajanlahden molemmille puolille siten, että työväen rivitaloalue, mestari-asuntoalue ja insinöörien sekä virkailijoiden asuntoalue ovat Kirjasinniemellä ja varsinainen omakotialue muutamine kerrostaoineen sijaitsee Ulvajanniemäellä.
Työväen rivitaloalue on rivitalon luonteisesti rakennettu melko hyvää rakennustapaa käytten puusta yhteisellä lämpökeskuksella. Asuntoja on kahta tyyppiä 36 m²  minimiasuntoja sähköliesineen ja ulkovesiposteineen. Rakennukset, joita on 20 kpl sisältäen 120 asuntoa, ovat työväestön väliaikaisina asuntoina täyttäneet hyin tehtävänsä.”
-Arkkitehti-lehti no. 10-11/1948

kuvanumero: S24
kuvaaja: Foto Roos